Oliver Dragojević – Lišina

Muzika.hr - Glasno i jasno!
66

Život ti je ka lišina
Zalud s viron čekaš asa
Jerbo srića, furba lina
Muči, ne da glasa
Pa bi svima dobra bila
U tom macu nika žunta
Da ne projde igra cila
Lišo i bez punta

Svit se vrti, karta šeta
Zoveš trice, dojdu fanti
Poslin briškule, trešeta
Uvik isti kanti
Mac se tanji, život biži
Svakom dojde ista mira
Od života sami friži
Samo pasja vira

Život ti je ka lišina
Dikod udre, dikod striša
Podili svoj dil morbina
Tuče nas i miša
Letu kupe, letu špade
Pomalo se prazni boca
Motaje se pa se krade
Sve nas vrime štroca

Muziku podržava

Život ti je ka lišina
Dojde bašton, ni dinari
Vonja ludost i friškina
Igra se i stari
Imaš karik, zoveš druga
U toj igri nima skuže
Boja karta sve pošpuga
Zalud ti akuže

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni