Oliver Dragojević – Lipa moja ča si blida

Muzika.hr - Glasno i jasno!
141

Lipa moja ča si blida
Ol si ča god grubo snila
Ne daj da te sumnja kida
Nisi zalud dotu šila

Doć će vrime viruj meni
Kunem ti se viron živon
Skupa ćemo zaneseni
Šoto braco proći rivon

Đir po rivi, đir po gradu
Sad ti pivan serenadu
Bit ćeš moja, čuvaj viru
Kad ispuni vrime miru
Đir po rivi, đir po gradu
Sad ti pivan serenadu
I dok tvoje srce drima
Druge za me više nima
Lipa moja, ča si blida

Muziku podržava

Lipa moja ča si blida
Još si mlada za te dane
Ali tvrda je besida
Vazešću te, poš ćeš za me
Poput cvita budi čista
Nek te zore roson peru
Najlipja ćeš bit nevista
Na tvoj prst kad stavin veru
Lipa moja ča si blida

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni