Oliver Dragojević – Kad bi došla ti

Muzika.hr
61

Svaki put kada ja mislim na tebe
Koda dio duše negdje u meni umire
A zima se kao lopov pod kaput uvlači
I sve bi dao sada da te mogu vidjeti

Kad bi došla ti ko nekad do mene
Krv u žilama opet bi krenula
Kad bi došla ti da me zagrliš
Rastopila bi me ko sunce snijegove
Kad bi došla ti

A na licu osmijeh nisam ja ugasio
Zaledio sam želju jer kako bi preživio
A i led se nekad samo sebe otopi
I sa njim plima tuge bez milosti me potopi

Ispravi tekst

Muziku podržava