Oliver Dragojević – Jube moja

Muzika.hr
118

Moja Jube, moj golube
Ka san posa ti si rekla
A ti pojdi ko ti more
Ja ću sama nosit brime
Tvoje dite, tvoje ime
I u suzan topit vrime
Moj Marine

Moja Jube, moj golube
Rekla si mi ka san posa
Ko će tvoju robu krpit
I mizerju s tobon trpit
A mi ćemo ovod patit
Oćeš li se i živ vratit
Moj Marine

Moja Jube, moj golube
Ća si rekla sve ti vaja
Ko bi voli siromaja
Nevojne su ovod noći
Prazne noći bez pokoja
Nije ovod jubav tvoja
Jube moja, jube moja

Ispravi tekst

Muziku podržava