Oliver Dragojević – Još ovaj put

Muzika.hr - Glasno i jasno!
175

Još ovaj put ću ti reći laku noć
Jer s novim jutrom ni sam ne znam
Di ću poć, al ću poć
Još ovu noć ću se molit za tebe
Jer novi dan, šta dolazi ne donosi nam
Dobro vrime

Jer ja odlazim, odlazim
Kroz šume sjevera
Tu duša mi ne pripada
Moje note i moj svjet
Nisu tu
U tvojim grudima
Ne kuca srce ratnika
Šta bi sve za ljubav da

Još ovaj put ću se stisnit kraj tebe
I čekaću sunce da nas zagrije, u zoru
Jer dugo već te ne ćutim kraj sebe
I vrime je, već odavno
Da završi ta štorija o falšoj ljubavi

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni