Oliver Dragojević – Ješka od ljubavi

Muzika.hr - Glasno i jasno!
90

Slatku ješku od ljubavi, koju bacila si ti
Ovo je ludo srce moje, moralo probati

Prolazim kroz oluje od kada otisa si
Ka mornar bez mora ja san bez ljubavi

Tu na moju dušu tuga mrižu bacila
U dubine odnila, pa mi nima svitla
Koje sja iz oka tvog

Muziku podržava

Tu za svoju dušu s morem bol podili ću
S galebima čeka ću, možda će te plima
Ostavit prid vratima srca mog

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni