Oliver Dragojević – Evo mene među moje

Muzika.hr - Glasno i jasno!
120

Dobro jutro želim, dobro jutro svima
Sunce je visoko pjatu jeve sliči
Vrše su u moru tovar grlo štima
Sve ča nas zaboli ovdi se izliči

Evo mene među moje
Puna srca, puni pluća
Svi se gušti ovdi spoje
Kad se svitom puni kuća

Tu je srce i kad krene
Jer su čvrste te kadene
Evo mene među moje
Tu ću spustit sidro svoje
Evo mene među moje

Muziku podržava

Divno teplo jutro pupa friškeg kruva
Jaslice ditinjstva, maslinovo lišće
Sve to lipo vonja, sve se tu zakuva
Pa je šćeta poći, ali srce išće

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni