Oliver Dragojević – Dišem

Muzika.hr
69

Bude me zvuci čovjeka
Vuku me mreže ribara
I mala ne dam se, a ruke su im jake
Sad i vide me lica im se bliže
I tada umirem od sudbe što mi uze
Sve snage

Dozivam mutne valove
Upomoć da mi doplove
Jer ma da ne gledam, ja vidim da se mijenjam
I ma da nema me ja znam da samo drijemam
I sada čovjek sam i ne sjećam se boja
Iz dubina

Dišem, ja dišem
Grudi mi se stežu
I gušim se jer osjećam da
Dišem, ja dišem
Tijelom ja sam čovjek
A duša mi je more

Muziku podržava

Prolaze moje nevere
Čekam još svoje valove
I kada dođe mrak da tijelo mi proguta
Ja bit ću radostan i umoran od puta
Oči sklopit ću i u snu bit ću pijesak
Na dnu mora

Ispravi tekst

Muziku podržava