Oliver Dragojević – Bi je pisnik

Muzika.hr - Glasno i jasno!
56

Bi je pisnik, sva mu fala
Galeb najde svoju hrid
Lažina je spokoj dala
A stađuni vični slid

Bi je pisnik, sad ga nima
Dan je težak, grub i siv
Ma još grmi bombardina
Ka da je još uvik živ

Bi je pisnik – i te kaki
Infišan u lipi stih
Piva ga je čovik svaki
Uz flautu i uz mih

Muziku podržava

Bi je pisnik, bi je pravi
Kuša je ča vridi svit
Život je u pismu stavi
A u glavi bi mu Split

Bi je pisnik, dite grada
I bez njega, njegov dil
Lira, cvit i balustrada
Cileg je u verše zbi

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni