Oliver Dragojević – Ar ja

Muzika.hr
52

Evo sam se vrati lipi grade moj
Na kontrade pune sunca da me projde nespokoj
Evo san se vrati lipi grade moj
Na skaline mog ditinjstva u mirisni perivoj

Ar ja ća mi dušu kripi
Ar ja ća je dišen ja
Ar ja ća mi tilo liči
Ar ja di liberta

Evo san ti doša sveti Duje moj
Doni san ti pismu svoju, ti joj podaj blagoslov
Neka miljun mandolina ovu pismu zakanta
Jer lipoton tvojon ja san inkantan

Ispravi tekst

Muziku podržava