Oliver Dragojević – Antonio

Muzika.hr
54

U malon je živija mistu i bija siromaj je pravi
A jema je dušu on čistu i mijardu sunca u glavi
Brez šolda je doša iz svita vas tanak i upala lica
I gleda je iz svog šufita i živija sam i ka tica

U malen je živija mistu uz makinju, libre i biškot
Na jednom je pisalo listu: Servantes Saavedra: Don Kihot
Iz čileja taki je doša ka tužni hidalgo brez mača
I sanja je kako bi proša kroz život a da se ne mača

U malen je živija mistu, razumija nikor ga nije
Jer malo je taki na svitu, ča živedu da in se smije
A bija je pisničke duše i umitnik čudnega kova
Svi okrenu kako in puše, on živi u fibri od snova

Muziku podržava

Antonio, Antonio, Antonio, Antonio

Ispravi tekst

Muziku podržava