Majke – Sve što osjećaš

Muzika.hr - Glasno i jasno!
67

Divno je kada spavaš
U mekoći samozadovoljstva
Pametan koliko treba
Visok i prekrasan

Ali kada se probudiš
I kad nestane san
Uči ćeš u prostor prazan
Prostor ružan
Prostor tužan

Uplašen i sablastan
Treba da odlučiš
O svemu
O životu koji nije

Muziku podržava

Kakav si zamišljao
Da li da živiš
Ili nestaneš
Da upoznaš vječnu noć

I zaboraviš dan
Uplašen i sablastan
Sve što osjećaš
Od bola je strah

Nakon svega što sam ti rekao
Odgovor sam čekao
Odgovora nije bilo
Bijelo usijanje ga je skrilo

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni