Majke – Slobodna kao nikada

Muzika.hr - Glasno i jasno!
83

Ljubav i ljepota
Što je ostalo od života
Sloboda, sloboda
Kao zrak i voda

To je ono što si željela
To je ono što si trebala
Onda si nestala
Slobodna kao nikada

Nema više boli
Nema više čekanja
Nestalo je sve što si mrzila
Napokon slobodna
Kao nikada

Muziku podržava

Da li bi i mene povela
Ili mi se vratila
Znam da bi
Jer si me strašno voljela
I učinila slobodnim
Kao nikada

Napokon slobodnim
Kao nikada
Napokon slobodna
Kao nikada

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni