Luky – Uzaludan trud

Muzika.hr - Glasno i jasno!
141

Postoji li mjesto
Gdje možeš sakriti srce?
Od mene

I biti potpuno hladna
Kao meso u ledu?
Kao prvi snijeg

To ne možeš i ne znaš
Al uporno se trudiš
Ponovo
Da pokažeš sve što nisi
Što u Tebi nikad nisam vidio

Muziku podržava

I moreš otić lipo na kraj Svita
Al naša jubav nemore se smrznit na silu
Sa obe strane – želja duboka
Vuče nas nazad u ovu bajku

Moje Nebo za Tebe je plavo
I ako padneš – Ko će da te skupi?
I ovaj put
Ma šta da znala ili govorila
Pobić od mene?
To je uzaludan trud

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni