Luky – Škojarska pisma

Muzika.hr - Glasno i jasno!
145

Noć… Cilu noć
Od bota do bota
Nosija mene je bili brod

Dan… Svaki dan
Sve daje me nosi
I sve je duji trag koji do mene vodi

Al sitin se da si Ti tamo negdi
I da čekaš me u jubavi
Koja nikada ne pristaje

Muziku podržava

Kasi otiša sa škoja
Nisan ni znala da san sama ostala
A sad gledan priko Mora
Nebi li doša
Nebi li se vratija
Di na tebe čekan ja

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni