Luky – Rič za nas

Muzika.hr - Glasno i jasno!
159

Opet vidin tvoju kosu
Di kraj mene šiba zrak
Opet sanjan tvoje ruke
Kako nebon svitle mrak

Za nas

Mi smo tili u visine
Jer u njima nan je spas
Mogle su sve duše dvije

Muziku podržava

Nismo znali
Sve je bilo protiv nas
Protiv nas

Neko ima bile dvore
Ja san za nas Jubav kra
Sve bi bilo mrvu boje
Da je kogo ruku da
Za nas

Mi smo tili puno više
Nego šta je život da
Mogle su sve duše dvije

Da je samo jema kogo
Rič za nas

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni