Luky – Mislit na sebe

Muzika.hr - Glasno i jasno!
152

Šta Ti vridi – mislit na sebe
Ka si cila prišla u mene?
I bilo koji dil da pukne
Maknit ga o svoje sudbe nebi moga
Da ga za se uzmen

Sebe dilit?
Ol to more kogod?
Uzet sebi šta pripada Tebi
Ja to neznan i nemogu
Pa san cili Tvoj
Zauvik i uvik
Volin Te duboko
Preduboko

Šta Ti vridi?
Šta Ti vridi

Muziku podržava

Ti moš reć pred svima
Da Ti ne triban više
Al moja je jubav dovoljna za dvoje

Moš pobić o svita
Di niko Ti nezna ime
Al kako š o stida sanjat lipi san
Kada pođeš leć
Mislit na sebe?
A ne na mene?

Ti moš reć pred svima
Da Ti ne triban više
Al kako š o stida vidit se u oči?

Moš pobić o svita
Di niko Ti nezna ime
Al neš moć o jida sanjat lipi san
Kada pođeš leć
Jer š mislit na sebe mislit na mene

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni