Luky – Kad napuste me svi

Muzika.hr - Glasno i jasno!
141

Odavno blizu nema te
Sve je prošlo kao san

Drugi ljudi bude me
Po cilu noć i cili dan
Sidin sam

Di su sada jutra sva
Koja srca su nan takla?
Di je jubav velika?
Skuplja krhotine stakla
Iza nas

Muziku podržava

AL jednon ka buden iša
Priko Rive sam
Znan doćeš ti
Da me vodiš odavde do vječnosti
Da mi ruku daš
I podigneš

Kad napuste me svi
Znam tu si ti

U meni

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni