Luky – Arti

Muzika.hr - Glasno i jasno!
159

Dugo
Dugo do u noć budan san bija
Jer zna san
Za salpat onu ribu koju bi tija
Tribaš imat arte koje si sam učinija
I ništa ti drugo nevaja

Arte ja san činija
Da bi Tebe dobija

I veza san ji dobro da nisan boje zna
Ko te ne bi ćapa sa svin tin artima
Al ne vridu arti dok ji nisi nadija
A živa je ješka najboja

Muziku podržava

Rano
Jutron san se diga – bija je mrak
I poša
Na najboju san poštu šta san je zna
Jer ima san arte koje san sam učinija
I živu san ješku nadija

Arti pošli umore
A Ti nisi kraj mene

A baci san ji dobro da nisan boje zna
I ko Te ne bi ćapa sa svin tin artima

Di su pusti arti koje san učinija?
I za živu ješku samog sebe nadija

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni