Let3 – Vjeran pas

Muzika.hr - Glasno i jasno!
279

Svašta nam se događa
Mozgove nam tupe
U život kreće samo dio nas
U životu prolazi samo vjeran pas
Učim da naučim da nauka je sranje
Uče me u školi u životu prolazi

U životu prolazi samo vjeran pas
U životu prolazi samo dio nas

Doći će i takav dan kad će ljudi umjesto
Umjesto da govore početi da laju

Muziku podržava

U životu prolazi samo vjeran pas
U životu prolazi samo dio nas

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni