Let3 – Srnićica

Muzika.hr - Glasno i jasno!
158

Kraj potoka dva bunara
U nijednom vode nema
A jedna je srna žedna
Pa se ona nekud sprema
Potočiću potočiću daj napoji srničicu
Ako sada nema vode
Zauvijek mi ona ode
Potočiću potočiću daj napoji srničicu

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni