Let3 – Sokol

Muzika.hr - Glasno i jasno!
191

Pjevaj mi pjevaj, pjevaj sokole
Pjevaj mi pjevaj, šalaj sokole

Ko što si sinoć, sinoć pjevao
Pod moje drage šalaj prozorom

Moja je draga zaspala
Moja je mila draga zaspala
Šalaj zaspala

Muziku podržava

Studen joj kamen, kamen pod glavom
Ja sam ga izmako i svoju ruku podmako

Pjevaj mi pjevaj, sokole
Pjevaj mi pjevaj, pjevaj sokole
Šalaj sokole

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni