Let3 – Riječke pičke

Muzika.hr - Glasno i jasno!
556

Podravina, Posavina, Banat, Bačka, Srijem
Panonija, Slavonija, Pelagonija
Pomoravlje, Povardarje, Podunavlje, Posavlje
Kordun, Lika, Boka, Vranje
Gorenjsko, Dolenjsko

Šumadija, Dalmacija, Istra, Kosovo
Međimurje, Prekomurje, Bosna, Zagorje
Herceg Bosna, Potisje, Negotinska Krajina
Štajerska, Koruška, Kvarner, Sandžak

Nigdje takvog grada nisam vidio
Nigdje takvog grada nema

Muziku podržava

Riječke najbolje su čke, čke
Vole svoje dečke
I daju meni pičke
Pičke , čke

Šumadija, Dalmacija, Istra, Kosovo
Međimurje, Prekomurje, Bosna, Zagorje
Herceg Bosna, Potisje, Negotinska Krajina
Štajerska, Koruška, Kvarner, Sandžak

Riječke najbolje su čke, čke
Vole svoje dečke
I daju meni pičke
Pičke, čke

Riječke najbolje su čke, čke
Vole svoje dečke
I daju meni pičke
Pičke , čke

Riječke najbolje su čke, čke
Vole svoje dečke
I daju meni pičke
Pičke, čke

Moja Rijeka je najljepši grad
U njoj vlada rokerski sklad
Gitaru svira i star i mlad
I dok na lukobranu galebovi klikću
Ja najviše štujem
Riječku pičku

Nigdje takvog grada nisam vidio
Nigdje takvog grada nema

Riječke najbolje su čke, čke

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni