Let3 – El Desperado

Muzika.hr - Glasno i jasno!
249

Padale su države, zujale reklame
Zavijali su psi, klale se mačke
Padale su države, mijenjale se zastave
Bili smo svi posljednje šanse

Smijala si se
Ja secirao sam muhe
Otkidao im krila
I brojao noge

Uzeli smo coke i led
Stari dobri strip
El desperado naš je tip
Njegovi su konji crni
Njegovi pištolji puni
Gruni desperado gruni

Muziku podržava

Miriše mi barut plastičnih pištolja
Sjećaju me crno bijele prnoo slike
Cokee i led, orah, med
Ma gruni desperado gruni
Tvoji su konji crni
Tvoji pištolji puni
coke i led, humor, seks

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni