Let3 – 999

Muzika.hr - Glasno i jasno!
372

Bogovi i vragovi ova obznana je vijest
Tri devetke su za nama
Naplatit ću vam test
Bogovi i vragovi zalediću vam smijeh
Teško ćete naci nekog
Da kupi ovaj svijet

A prošlo vam je ljeto 999

Svršit ću
S vrha katedrale
Svršit ću
Bacat ću banane
Sretan kao majmun bez lijane
S vrha katedrale bacat cu banane
Svršit cu
S vrha katedrale

Muziku podržava

Bogovi i vragovi
predsjednici ćemo biti mi
3 x 9 = 27
Bogovi i vragovi
Mahat ćemo vama veseli
3 x 9 = 28
Bogovi i vragovi
Nismo više magarci
Kad nas tri devetke ostave
Plašimo vas trupom
I barjacima s rupom

Svršit cu
S vrha katedrale
Svršit cu
Bacat cu banane
Sretan kao majmun bez lijane
S vrha katedrale bacat cu banane

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni