KUD Idijoti – Znak

Muzika.hr - Glasno i jasno!
64

Odakle takva gužva prije tri?
Zar su kapije otvorene?
Zar su ugrade porušene?
Odakle?

Svi natrag, natrag, natrag
Natrag, čekajte znak
Svi natrag, natrag, natrag
Natrag, čekajte znak

Zašto je takva gužva prije tri?
Odakle silni auti?
Odakle svi ti ljudi?
Zar su ograde porušene?

Muziku podržava

Svi natrag, natrag, natrag
Natrag, čekajte znak
Svi natrag, natrag, natrag
Natrag, čekajte znak

Šta je to?
Idemo ponovo sve
Vrati na početak
Svi na mjesta
Idemo opet
Sve

Svi natrag, natrag, natrag
Natrag, čekajte znak
Svi natrag, natrag, natrag
Natrag, čekajte znak

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni