KUD Idijoti – Zdravlje i veselje

Muzika.hr - Glasno i jasno!
78

Zdravlje i veselje
Polet i elan

Svega ima na mom stolu
Jamničke do besvijesti
Svega ima na mom stolu
Jamničke do besvijesti
Svega ima na mom stolu
Jamničke do besvijesti
Na mom stolu samo ima jamničke

Ja sam uvijek oran za rad
Za mene svaki zadatak je lak
S jamničkom tako osijećam se mlad
Postajem nježan i lagan ko zrak

Muziku podržava

Zdravlje i veselje
Polet i elan

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni