KUD Idijoti – We Don t Care

Muzika.hr - Glasno i jasno!
61

We don’t care, je i je
We don’t care

Circolazione limitata
Ma, io sono demokrata

Who don’t care, je i je
We don’t care, je i je
Who don’t care, je i je
Ma kog je briga za to

Muziku podržava

Pensare limitato
Ma, io sono cazzo demokrata

Who don’t care, je i je
We don’t care, je i je
Who don’t care, je i je
Ma kog je briga za to

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni