KUD Idijoti – Ostajem sam

Muzika.hr - Glasno i jasno!
130

Došao sam kući kao obično
Još uvijek nisam ništa slutio
Počeo sam raditi ono što bih
I svaki drugi dan

Malo novih vijesti, da ćujem radio
Trgnuo sam nešto i zapalio
Još se uvijek nisam sjećao
Šta si jutros rekla

Nešto me razderalo unutra kada sam shvatio
Nešto me udarilo u grudi, dobro sam znao šta je to
Nešto me razdiralo unutra kada si otišla
To je strah, strah
Samo običan strah da ostajem sam

Muziku podržava

Malo novih vijesti, da čujem radio
Trgnuo sam nešto i zapalio
Još se uvijek nisam sjećao
Šta si jutros rekla

Nešto me razderalo unutra kada sam shvatio
Nešto me udarilo u grudi, dobro sam znao šta je to
Nesto me razdiralo unutra kada si otišla
To je strah, strah
Samo običan strah da ostajem sam

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni