KUD Idijoti – Ne zaboravi

Muzika.hr - Glasno i jasno!
72

Ništa se ne mijenja
Priča ostaje ista

Ništa se ne mijenja osim statista
Ne, ništa, režija ostaje ista
Isti je početak, sredina i zaplet i kraj
I limunada koja je jedino dobra za plakanje

Ne zaboravi
Ne zaboravi da i sutra ne bi istu priču pričali

Muziku podržava

Za mene nisu predviđene nikakve uloge
Ja sam bio totalno out iz tih filmova
Oni što samo statiraju, zauvijek ostaju
Samo poneko bljesne i postane veliki režiser

Ne zaboravi
Ne zaboravi da i sutra ne bi istu priču pričali

Ništa se ne mijenja
Za mene nema uloge

Ne zaboravi
Ne zaboravi da ti sutra ne bi istu priču pričali
Da ti sutra ne bi opet isto pričali
Da ti sutra ne bi istu priču pričali

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni