KUD Idijoti – Minijatura

Muzika.hr - Glasno i jasno!
79

Bend … svira neku ljubavnu stvar
Nešto kao “Babe babe, we will got you now”

Nitko ne vidi što u mom džepu ima
Uskoro se neće ništa vidjeti od dima
U koji ću za tren sav uroniti

Ljudi piju i plešu, svako ima nekog svog
Bend svira: “Babe babe, we will got you now”

Muziku podržava

Nitko ne vidi što u mom džepu ima
Uskoro se neće ništa vidjeti od dima
U koji ću za tren sav uroniti

Nitko ne vidi što u mom džepu ima
Uskoro se neće ništa vidjeti od filma
U koji ću za tren sav uletjeti

Ooh, babe babe, hoćeš li sa mnom
Ooh, babe babe, hoćeš li sa mnom
Babe babe, we will got you now

Nitko ne vidi što u mom džepu ima
Uskoro se neće ništa vidjeti od dima
U koji ću za tren sav uroniti

Nitko ne vidi što u mom džepu ima
Uskoro se neće ništa vidjeti od filma
U koji ćemo uletjeti
Rekla je ne, neću, neću nikad više

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni