Javna tribina u Rijeci oko upravljanja Palachom i Filodrammaticom

Muzika.hr
804

U srijedu, 10. travnja u 14 sati, u dvorani Filodrammatice u Rijeci, održat će se javna tribina na kojoj će se razgovarati sa zainteresiranom javnošću o novom modelu upravljanja prostorima Palacha, dijela Filodrammaticae i Marganova (Hartera).

Model će prezentirati pročelnik Odjela za kulturu Grada Rijeke Ivan Šarar i prorektorica za nastavu i studentska pitanja Sveučilišta u Rijeci Snježana Prijić-Samaržija.

Odjel gradske uprave za kulturu i Sveučilište u Rijeci su, prvo kroz neformalnu suradnju, a kasnije i formalno tijekom projekta USSUD, kreirali novi model razvoja korištenja resursa s ciljem unaprjeđivanja nezavisne i studentske kulturne scene.

Muziku podržava

Kao rezultat istraživanja, radionica, razgovora i okruglih stolova održanih u okviru USSUD-a iskristalizirao se model koji predviđa koordinirano korištenje prostora Palacha, dijela Filodrammatice i Marganova (Hartera) od strane Studentskog kulturnog centra, novoosnovane sastavnice Sveučilišta u Rijeci i predstavnika nezavisne kulturne scene koji će biti odabrani putem natječaja.

Javna tribina organizira se kako bi se zainteresirana javnost i potencijalni interesenti za korištenje ovih prostora dodatno informirali o detaljima novog modela upravljanja te kako bi predstavnici Odjela za kulturu i Sveučilišta čuli razmišljanja i sugestije predstavnika nezavisne scene i studenata.

Isto tako tribina će poslužiti da se kroz razgovor i informiranje projekt unaprijedi uoči raspisivanja javnog natječaja.

Muziku podržava