Iz EU stigla nova Direktiva za ZAMP, HUZIP i ZAPRAF

Muzika.hr
1055

Do 10. travnja ove godine bio je rok zemljama članicama Europske unije da u svoja zakonodavstva implementiraju Direktivu o kolektivnom ostvarivanju autorskih prava.

Direktiva je donesena u veljači 2014. godine i donosi nova pravila o kolektivnom upravljanju autorskim pravima i dozvolama za internetsko korištenje glazbenih djela. Cilj joj je omogućiti koordinaciju nacionalnih propisa povezanih s pristupom aktivnosti upravljanja autorskim i srodnim pravima od strane organizacija za kolektivno ostvarivanje prava.

Kolektivne organizacije – u Hrvatskoj su to HDS ZAMP (skladatelji), HUZIP (glazbenici izvođači), diskografi (ZAPRAF) i drugi – trebaju ‘redovito, revno i precizno raspodjeljivati i isplaćivati iznose namijenjene nositeljima prava u skladu s Direktivom’. Autori uplate trebaju primiti u roku devet mjeseci od završetka financijske godine, osim u posebnim iznimkama.

Muziku podržava

Druga stvar je transparentnost: kako bi se osiguralo da nositelji prava mogu nadzirati i uspoređivati rad svojih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, takve bi organizacije trebale objavljivati godišnje izvješće o transparentnosti koje sadrži usporedive revidirane financijske informacije koje se odnose na njihove aktivnosti. Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava objavljuje na svojoj internetskoj stranici godišnje izvješće o transparentnosti koje ostaje dostupno javnosti najmanje pet godina.

Čitavu Direktivu možete pročitati u službenom listu Europske unije.

Muziku podržava