Indexi – Živiš na svoj način

Muzika.hr - Glasno i jasno!
45

Živiš na svoj način
Jer činiš što te volja

Ne brineš što nosi
Drugi dan
Lažni sjaj ti godi
Mladići u modi

Boju kose mijenjaš svaki dan
Hej moja malena bar vrijeme svoje dobro znaš
Ljubav je ostala tek za kraj

Muziku podržava

Znam ti ćeš sutra poći u svijet i nećeš žaliti
Baš kao što si jučer došla iz sna a neznaš sanjati
Život će reći svoje, možda je tako najbolje

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni