Indexi – U jednim plavim očima

Muzika.hr - Glasno i jasno!
113

U jednim plavim očima
Odmara nebo dječije
U njima ljubav počiva
Divne su oči nečije

U jednim plavim očima
U dvije plave vode
Ko zvjezde u južnim morima
Moje se sreće rode

Ako tvoje oči plave ljubav jednom zaborave
Da ljubi zvijezde male, kao mrtve ptice pale
Ako tvoje oči plave mene jednom zaborave
Nek sve prođe, nek sve stane, ja u noći ti u dane

Muziku podržava

U jednim plavim očima
U dvije plave vode
Ko zvjezde u južnim morima
Moje se sreće rode

Ako tvoje oči plave ljubav jednom zaborave
Da ljubi zvijezde male, kao mrtve ptice pale
Ako tvoje oči plave mene jednom zaborave
Nek sve prođe, nek sve stane, ja u noći ti u dane
Nek sve prođe, nek sve stane, ja u noći ti u dane

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni