Indexi – Svijet u kojem živim

Muzika.hr - Glasno i jasno!
69

Čudan svijet je oko nas
Slika ista svaki dan
Tu na uglu tom
Stoji starac sam
Niko njega ne gleda svi žure nekud znam
Takav sav je život, život naš

Jedan čovjek i jedna žena
Na peronu sreće stoje još
Čekaju voz što doći neće
Pa da krenu putem sreće te
Živim život svoj to je
Sve što sada imam ja

Čudan svijet je oko nas
Slika ista svaki dan
Volio si nju
Čitav život svoj
S drugim tad je otišla bez jedne riječi znam
Takav sav je život, život naš

Muziku podržava

Život taj što pripada tebi
To je sve što imaš na svijetu tom
Život taj što pripada tebi
To je sve što imaš na svijetu tom
Živim život svoj to je
Sve što sada imam ja

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni