Indexi – Sve ove godine

Muzika.hr - Glasno i jasno!
108

Jedna mala pjegava plava
Ne da mi mira
Kad je sretnem hoće nešto da mi da

Kad je pitam što bi mi dala
Neće da kaže
Samo klimne glavom kao da bi dala sve

Idi mala, idi što prije
Jos si mala. Vrijeme ti nije
Idi mala prije no što padne noć

Muziku podržava

Sve ove godine dala bi za jednu noć
Al mene nikad ne bi imala
Jer ja moram drugoj poć

Jer ja moram drugoj poc

Jedna mala pjegava plava
Ne da mi mira
Kad je sretnem hoće nešto da mi da

Kad je pitam što bi mi dala
Neće da kaže
Samo klimne glavom kao da bi dala sve

Idi mala, idi što prije
Jos si mala. Vrijeme ti nije
Idi mala prije no što padne noć

Sve ove godine dala bi za jednu noć
Al mene nikad ne bi imala
Jer ja moram drugoj poć
Jer ja moram drugoj poć

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni