Indexi – Pružam ruke

Muzika.hr - Glasno i jasno!
89

Ruke pružam sada prema nekom
Još se nadam vidjet će ih netko
Tog trenutka ja ću biti sretan
Ruke moje netko će da treba

Zašto sam ja toliko dugo tužan
Zašto sam sam, zar nigdje nikog nema
Zašto sam ja napušten, sam

Ruke svoje nekom ću da pružim
Ruke moje neko će da uzme
Tog trenutka ja ću biti sretan
Ruke moje netko će da treba

Muziku podržava

Zašto sam ja toliko dugo tužan
Zašto sam sam, zar nigdje nikog nema
Zašto sam ja napušten, sam

Ruke svoje nekom ću da pružim
Ruke moje neko će da uzme
Ruke moje neko će da treba
Ruke moje neko će da treba

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni