Ikar – Ci pi li pi ti pi

Muzika.hr - Glasno i jasno!
185

Čuo sam da ima zemlja
U kojoj postoji grad
U njemu ceste vode ka nebu
I plavim gustim oblacima
Tamo ljudi žive bez straha
I nikad nema ratova
Pjevaju pjesme od jutra do mraka
Žene sa kosom od cvjetova
Tamo su kuće od zlata
I rijeka je srebrna

Vodi me u ci pi li pi ti pi grad
I daj mi goriva za put
Jer tamo ljubav pobjeđuje sve
Kida lance hladne okove

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni