Idoli – Devojko Mala

Muzika.hr
58

Devojko mala
Pesmo moga grada
Što si mi dala
Srce puno sna

O što se setih
Kišu da ti kupim
I oblak mali
Pod kojim stojim ja

Nemoj da budiš
Oči moje snene
Kad kiša pada
Ti si oblak sna

Muziku podržava

Devojko mala
Pesmo moga grada
Tvoju bi senku
Večno da ljubim ja

Ispravi tekst

Muziku podržava