Ibrica Jusić – Shalom Sara

Muzika.hr - Glasno i jasno!
251

Shalom Sara, shalom sretna
Dobro došla svuda si ti
Tvoja je kosa šuma cvjetna
U kojoj mladi mjesec spi
U kojoj mladi mjesec spi

Usne su ti poput nara
Vitko žito tvoj je struk
Tvoje su pjesme, o shalom Sara
U mome srcu najljepši zvuk
U mome srcu najljepši zvuk

O Sara, shalom, shalom, shalom
Tvoje je ime najljepši stih
O shalom, radost u meni stvara
To ime ljepše je od svih
O Sara, shalom, shalom, shalom
Dobro si došla, Sara shalom
Zbog tebe moje srce se para
I ja sam zbog tebe lud

Muziku podržava

Shalom Saru tražim, gubim
Za njom lutam, moja je sva
U svakoj ženi ja je ljubim
Sve žene u njoj ljubim ja
Sve žene u njoj ljubim ja

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni