Ibrica Jusić – Jubi san vašu ćer

Muzika.hr
247

Tili ste drugog od prvog trena
čestitog momka iz najboje kuće
Niste joj dali da postane žena
Niste joj dali da je srce vuče

Tili ste drugog, to ste joj rekli
I to da šoldi ne rastu na grani
Nego nek čuva sve ča ste stekli
I ča ste za nju čuvali na strani

Jubi sam, jubi vašu ćer
Ma niste tili marinera
Tili ste momka na svom mistu
Tili ste zeta inžinjera
Jubi sam, jubi vašu ćer
Ja koji ne znam di bi sada
Sad kad je davno tuđa žena
ča vridi srcu da se nada

Muziku podržava

Niste joj dali ni da mi piše
Kako se budi kad se svega siti
I kako more priča sve tiše
I kako često zaladi i liti

Niste joj dali da sriću krije
A niste znali da u mraku plače
Za vas sam osta isto ka prije
Susidov mali sa četvero braće

Ispravi tekst

Muziku podržava