I ACTA-om za zaštitu autorskih prava na Internetu

Muzika.hr
1227

Nakon što su američki nacrti zakona protiv piratstva SOPA i PIPA propali, u žarište zbivanja došla je ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement).

ACTA je međunarodni trgovinski sporazum koji su već potpisale SAD, Japan, Švicarska, Kanada, Australija, Koreja, Maroko i Singapur, a uskoro bi to mogle napraviti i zemlje Europske unije. Iako zamišljen kao sredstvo u borbi protiv protiv krivotvorenja dobara u farmaceutskoj i drugim industrijama, služit će i za zaštitu intelektualnih i autorskih prava.Kritičari ovog zakona tvrde da on vodi cenzuri i pruža osnovu za kažnjavanje bilo kakve aktivnosti na Internetu, te da će vladama i velikim korporacijama poslužiti kao izgovor za zatvaranje bilo koje Internet stranicu.

Pobornici pak smatraju da ACTA ni na koji način ne mijenja zakone neke države ili prava korisnika interneta odnosno pravo uporabe svjetske mreže.

Muziku podržava