Hladno pivo – PDOP

Muzika.hr
236

Bijeg od pagana i bludnog svijeta
I žudnja za prosvjetljenjem
Odveli su mladog brata
U samostan pod halje čedne
Zavidno je slušao starije fratre

Nakon jutanje molitve
Kako su vidjeli cijelo trojstvo
Čistom snagom vizije
Te su noći vidjeli sve
Od potopa do zadnje večere
Razdvajalo more, micali gore
Vidjeli njega i apostole
Te su noći spasili svijet
Od jahača apokalipse
Preobratili bezbozno
Istrijebili sve komuniste
Kažnjavao je misli grešne
Šibom i kožnim remenom
Ali od vizije cijele Marije
Vidio je samo gležjeveeeeeee
Jednog se dana ispovijedao bratu
O strašnoj brizi što tišti mu grud

A ovaj mu reče Postoje vrata
Iza kojih je vizija, al treba ti ključ
Al danas imaš sreću brate

Muziku podržava

I u ruku mu stisnu poveću rizlu
Ovo će ih odškrinut zate
I riješit tvoju duhovnu krizu

Te je noći vidio sve
Od potopa do zadnje večere
Razdvajao more, micao gore
Vidio Njega i apostole
Te je noći spasio svijet
Od jahača apokalipse
Preobratio bezbožne
Istrijebio sve komuniste

Ispravi tekst

Muziku podržava