Haustor – Uzalud pitaš

Muzika.hr - Glasno i jasno!
90

Uvijek su bile tako nevine,
te tvoje crne oči ko da nikad neće proći
Ljubavne igre one ne vide
i nikad neće moći sve dok samo strah ne ostane

Zar si stvarno mislila da je sve to igra
Što sam ja zbog tebe sam
A što ćeš sada kad si stigla do zida
A doma nema goluba da te miluje

Teške se kiše spremaju
Kroz tvoj se prozor samo jablani vide
Nad gradom munje sijevaju
Uzalud pitaš ko ide

Muziku podržava

Uvijek su bile tako nevine,
te tvoje crne oči ko da nikad neće proći
Ljubavne igre one ne vide
i nikad neće moći sve dok samo strah ne ostane

Stari stražari drijemaju
Kroz tvoj se prozor samo jablani vide
Daleki momci pjevaju
Uzalud pitaš ko ide

U daljine, u planine, uz kapije, kroz kapije
Ugasi sve, budi vesela jer ljubav je za nas tek počela

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni