Hari Rončević – Zauvik odlazim

Muzika.hr
209

I parti brod i sve sa njim
U luci jugo diže valove u dim
Na provi sam da nađem mir
Dok more krade ljubav guca je ka vir

U grlu sol, sad ispod praznog neba
Dušu puni samo bol
Na srcu led, u dalek svit sad idem
Da zaboravim na sve
Ne mislim više na tebe

I neka srce mi se cipa
I nek tilo još te triba
Ja noćas odlazim

Muziku podržava

I nek u sebi nosim tugu
I nikad neću volit drugu
Ja noćas odlazim

Ja odlazim da tvoj pogled ne sretnem
I da te više ne vidim
Ja odlazim u neku novi dalek svit
Da ovo sve zaboravim
Na tebe više ne mislim
Zauvik noćas odlazim

Ispravi tekst

Muziku podržava