Hari Rončević – Napuštam sve

Muzika.hr - Glasno i jasno!
202

Bilo je šest u jutro
Vani već svitao je dan
Gledam grad miran nestvaran
Ja bez tebe, sam i nevažan
Napuštam sve

Ko glumac nakon predstave
Kad mu je loše postave
Ko pajac kad smijeha nestane
Ja bez tebe sam i nevažan
Napuštam sve

Bože ne uzmi mi za zlo
Jer vidim dotaka sam dno
Jedan svijet ni poželjan ni svet
Jače od moje molitve
Bile su njene nevjere
Zbog tebe ostavit ću sve
Nek nema me

Muziku podržava

Sad odlazim od tebe
Sad odlazim daleko
Jače od moje molitve
Bile su tvoje nevjere
Zbog tebe ostavit ću sve
Nek nema me

Sa moga toplog žutog juga
U srce sivila
Tog jutra nosila me pruga
A kiša bacala suze na lice prozora
Pratila me

Bože ne uzmi mi za zlo
Jer vidim dotaka sam dno
Jedan svijet ni poželjan ni svet
Jače od moje molitve
Bile su tvoje nevjere
Zbog tebe ostavit ću sve
Nek nema me

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni