Hari Rončević – Ljubav boli

Muzika.hr - Glasno i jasno!
176

Sad na odlasku neću reći ti da te volim
Neće riječi te otjerati sve tvoje boli
Griješio sam mada nisam htio ni sam
Uništiti sve naše dodire koje volim

Ljubav boli
Ljubav boli sad znam

Daj me pogledaj zar ne vidiš da srce gori,
Ne mogu ti reć s nijemih usana da te molim
Griješio sam mada nisam htio ni sam
Uništiti sve naše dodire koje volim
Ljubav boli

Muziku podržava

I prvi put odlazim bez pozdrava
Kaput je težak, korak krut
I prvi put da bez strasti dobivam
Tvoje poljupce koje volim

Ljubav boli
Ljubav boli sad znam

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni