Hari Rončević – Ja nisam ufuran

Muzika.hr - Glasno i jasno!
191

Ja volim žene tople i snene
Kada u hladan krevet legnu kraj mene
U neku kemiju ja ti ne vjerujem
Da bit ću sretniji kad koku ušmrćem

Ako za nekakav porok i postojim
Volim kad koku pored sebe sretnu ostavim

Ja nisam ufuran, ja nisam ušmrkan
I smatram se koliko toliko normalan
I ako nekome tako ne djelujem
To sam onako sam od sebe malo ispaljen

Muziku podržava

Ne shvaćam zabavu kad se ufuraju
Dovoljni sami sebi gradom bavuljaju
Ja volim žene neodjevene
Kada u hladan krevet tople legnu kraj mene

Ja nisam ufuran, ja nisam ušmrkan
I smatram se koliko toliko normalan
I ako nekome tako ne djelujem
To sam onako sam od sebe malo ispaljen

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni