Hari Rončević – In memoriam

Muzika.hr - Glasno i jasno!
197

Prijatelju dragi kojeg nikad upoznao nisam
Negdje na ledini Vukovara, vječna ti hvala

Prijatelju dragi kojem ne znam čak ni ime
Na odru rodne Dalmacije, vječna ti hvala

Ave Maria

Muziku podržava

Prijatelju dragi kojeg nikad upoznao nisam
I kojem ne znam čak ni ime, vječna ti hvala

Ave Maria

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni